Verenigingen en Stichtingen


Het bijhouden van de administratie van een vereniging of stichting kan een lastige en tijdrovende klus zijn. Niet iedereen heeft alle know-how in huis en voldoende tijd. En als er dan nog belasting- en/of subsidiezaken bij komen, wil je als penningmeester of bestuur graag iemand daarover kunnen raadplegen. Atlas Administratie heeft ruime ervaring op dit gebied bij verenigingen en stichtingen.Administratie

Atlas Administratieservice kan u van dienst zijn met bijvoorbeeld:
 • het ondersteunen/adviseren bij
  • de opzet van de administratie
  • de keuze van een boekhoudpakket
  • de financiële jaarrekening
 • het verzorgen van de gehele of gedeeltelijke administratie


Fiscale aspecten 

Een vereniging of een stichting kan te maken krijgen met vragen over de belastingen. Bijvoorbeeld: wel of geen omzetbelasting, de fiscale gevolgen van een vrijwilligersvergoeding, vrijstelling van de vennootschapsbelasting.
Of met lokale belastingen/heffingen, zoals de OZB en precariorechten.

Atlas Administratieservice kan u vertellen welke belastingen voor u wel of niet van toepassing zijn. En adviseren hoe u daarmee kan omgaan.

Bijvoorbeeld met:

 • advies over de opzet van uw administratie, zodat deze voldoet aan de fiscale regels
 • de belasting-aangiften of verzoeken om vrijstelling
 • advies over andere fiscale aspecten


Training/workshops


Een korte training of workshop voor het bestuur behoren tot de mogelijkheden.

Bijvoorbeeld over

 • het maken van een begroting
 • het lezen van de jaarrekening
 • het financieel beleidBestuursondersteuning


Wat breder dan alleen bij de administratie, is ondersteuning of advisering ook mogelijk bij:
 • het opstellen van subsidie-aanvragen en afrekeningen
 • het opstellen van plannen (werkplannen, beleidsplannen, enz.)
 • het opstellen van de begroting
 • een tussentijdse of periodieke verslaglegging voor het bestuur
 • de jaarverslaglegging (zowel van de financiën als de activiteiten)
 • het secretariaat (correspondentie, ledenadministratie)Literatuurlijst


Speciaal voor verenigingen/stichtingen komt hier binnenkort een literatuurlijst.